Pubertet in družabnost

Med 12 in 14 leti se začne faza, v kateri avtonomije in sposobnost prilagoditev družbi. V otroštvu je večina vedenja neustrezna ali primanjkuje zapadlosti ; Ker pa se postopno razvija, postanejo norme bolj eksplicitne in zahteva ustrezno ravnanje.

 

Na strani mater in starši ne gre za načrtovanje velikih formalizmov ali rigidnih situacij, kot navaja knjiga "Izobraževanje v skupnosti in v družini" za Mario Jesús Comellas, vendar je treba opazovati, kako se vedenjski vzorci in socialne veščine, ki so lastne starosti, internalizirajo, brez toliko popustljivosti za otročje vedenje, ker je to čas bolj stabilnih in ustreznih odzivov.

 

Poleg tega knjiga poudarja pomen spodbujanja sposobnosti opazovanja, razmišljanja in samonadzora, da bi se bolje prilagodili vsakemu kontekstu, v katerem se bodo dejavnosti razvijale, spodbujale komunikacijo, analizo in spodbujale razumevanje.

 

Ta analiza ne pomeni, da bi vsak moral biti prijatelj, temveč razumeti možnost različnih stopenj odnosov, bližine in odnosov, ki ne pomeni zavračanja, agresivnosti (verbalne ali druge) ali neprimernega odnosa (prezir, prezir, zasmehovanje itd.).


Video Medicina: Girl Talk ft Sara - Pubertet (Avgust 2020).